کارخانه تولید زردآلو عسگرآباد بسته بندی ارومیه

تولید زردآلو عسگرآباد بسته بندی در ازای استاندارد سازی کیفیت توسط برخی کارخانه های سورتینگ میوه انجام می گیرد که در ارومیه از چنین کارخانه هایی به تعداد زیاد وجود دارد. رایج ترین رقم زردآلو در ارومیه به نام عسگرآبادی کاشت می شود که بیشترین سطح کشت از کل باغات زردآلوی ارومیه را در بر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید