صادرات زردآلو ایرانی مرغوب با قیمت مناسب

صادرات زردآلو ایرانی با تفکیک ارقام پرورش یافته در تناژ قابل توجهی انجام می گیرد و همواره مرغوب ترین رقم ها با قیمتی مناسب تر در اختیار تاجران خارجی قرار می گیرند.
طی چندین سال بازار پسندی انواع زردآلوی رشد یافته در اقلیم ایران چنان است که در حد مقبول تری، مورد پذیرش خیلی از کشورها می باشد. زردآلو از میوه های اصیل و مهم بخش کشاورزی کشور ایران می باشد و سالانه تناژ قابل توجهی از انواع زردآلوهای مرغوب در اقلیم منحصر به فرد ایران رشد می کنند. در شرایط آب و هوایی کشور ایران، مجموع سطح برداشت زردآلو در شهرهای مختلف تا سال 2017 برابر با تناژی معادل 240 هزار تن است که متأسفانه در سال های اخیر به دلیل سرمازدگی بهاره، این میزان با کاهش چشمگیری مواجه شده و رتبه ایران در جدول کشورهای تأمین کننده زردآلو، به رتبه های پایین تر نزول پیدا کرده است.
خوشبختانه اقدامات و دستورالعمل های صادرات زردآلو ایرانی به نحو صحیح تری پیش می رود که از بابت این اجرای دقیق، تعداد کشورهایی که مشتری زردآلو ایرانی هستند به 17 کشور رسیده است. هر ساله در ایران آن گروه از ارقام زردآلوهای مرغوب پرورش می یابند که کیفیت شان تطابقی با استاندارد جهانی دارند. باید بیانگر شد که فروش صادراتی انواع زردآلو ایرانی با قیمت مناسب تر به بازارهای جهانی صورت می پذیرد و از این حیث تراز و ارزش تجاری برای این میوه سیر صعودی داشته است.

صادرات زردآلو ایرانی

صادرات زردآلو ایرانی در انواع رقم

یکی از میوه های صادراتی ایران به نام زردآلو به بازارهای جهانی معرفی و ارسال می گردد که ارقام مختلف این میوه در کیفیتی مرغوب به چند کشور قابل فروش هستند. چهار فصل بودن ایران، امکان رشد اکثر میوه ها را فراهم آورده و در فصل بهار و تابستان می توان از زردآلوهای مرغوب ایرانی مصرف کرد و باید گفت ارقام زردآلو ایرانی دارای چنان طعمی هستند که لذت خوشایندتری را پدید می آورند. صادرات زردآلو ایرانی به واسطه کاربلدی برخی شرکت ها در وضعیتی مطلوب قرار دارد که بهترین گروه از ارقام خوشمزه و شیرین برای این امر انتخاب می شوند.

صادرات زردآلو ایران

فروش اینترنتی زردآلو صادراتی ایران

دو عامل قیمت مناسب و کیفیت مرغوب برای صادرات زردآلو تأثیر مثبت داشته و بر همین اساس از طریق بازار اینترنتی هم این فرصت پدید آمده تا فروش زردآلو به شکل صادرات انبوه برای اکثر کشورها صورت پذیرد. خوشبختانه مسیر هموارتری برای صادرات ارقام زردآلوی رشد یافته در اقلیم ایران به وجود آمده و همواره رقم تازه این میوه به همراه نوع خشک شده آن دارای سهم صادرات بخصوصی می باشد. از این رو فروش تخصصی و صادراتی زردآلو را با ایجاد رابطه ای اینترنتی پیش می بریم که امکان همکاری با این روش سرعت بیشتری یافته است.

زردآلو صادراتی ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما