کارخانه تولید برگه زردآلو تیزابی شاهرود

برگه زردآلو تیزابی از جمله میوه خشک هایی است که در شاهرود تولید می شود. استقرار چندین کارخانه فرآوری خشکبار در این شهر، مسئولیت کارآفرینی در حوزه میوه خشک کنی را رونق بخشیده است.
میوه های زیادی در شرایط جوی شهرستان شاهرود رشد می یابند که یکی از مهمترین شان میوه زردآلو است. باغداران زیادی عاملیت تولید و پرورش درختان زردآلو را در رقم های مختلف عهده دار هستند و شاهرود را جزو مراکز اصلی تأمین کننده زردآلوهای مرغوب معرفی کرده اند. در دنباله پرورش و برداشت حداکثری زردآلو در شاهرود، بخشی از حجم باردهی سالیانه درختان زردآلو برای تولید برگه زردآلو تیزابی استفاده می گردد و باید گفت موقعیت کارآفرینی در حوزه میوه خشک کنی در چند سال اخیر رونق بیشتری در شاهرود داشته است.
کارخانه ها و کارگاه هایی در شاهرود هستند که با بررسی دقیق جوانب و مسائل کارآفرینی، در حوزه تولید برگه زردآلو تیزابی فعالیت می کنند که همین فعالیت های خودجوش باعث گردیده شاهرود در بازار میوه خشک و خشکبار بیشتر از پیش به چشم آید. زیادی ارقام زردآلو در شاهرود برگ برنده کارخانه ها را در تولید برگه زردآلو تیزابی چنین رقم زده است که به دنباله تولید مرغوب ترین ها امکان فروش این محصول را با شرایط عالی و هم جهت با افکار خریداران مهیا می آورند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما